Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ASPERÖ VÄGFÖRENING ÅR 2020

Styrelsen för Asperö vägförening får härmed avlägga följande verksamhetsberättelse för år 2020.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Tore Lindstedt               Ordförande

Birgitta Öberg                Kassör

Gunilla Öberg                Sekreterare

Rolf Andreasson            Ledamot

Joakim Andersson         Ledamot

Joakim Axelsson           Suppleant

Lena Cange                  Suppleant

Alla styrelsebeslut har varit enhälliga.

Styrelsen har beslutat att firman Asperö vägförening tecknas av:

Ordförande, Tore Lindstedt och Kassör, Birgitta Öberg var för sig.

Styrelsen har hållit 7 protokollförda sammanträden. Dessutom har en årsstämma hållits.

Joakim Andersson har skött uppdraget att förhindra halkolyckor under vintertid mycket bra.

Uppdraget att genomföra slåtter och svålning av våra vägkanter har gått till ”Gubbdagiset” som är en ideell grupp av pensionärer

Kössö Bygg har grävt upp ett antal diken som hade ett stort behov av åtgärd.

Arbetet med underhållning av våra diken fortsätter. 

Arbetsdag på ”Gullpengen” lördagen den 15:e augusti blev lyckad, ca 25 pers kom med liar o andra redskap. Lena informerade alla om projektet ”Rädda bina”. Ett bidrag till projektet är beviljat. Arbetsdagen som var slut efter 2 tim avslutades med korvgrillning.

Vägföreningen har en dialog med ELLEVIO som under 2020/21 skall gräva ner högspänningsledning i våra vägar.

Kössö Bygg har förberett för en vägbelysning på avtagsvägen till Krabbegården.

Styrelsen har arbetat med ett förslag ang regler hur entreprenadmaskiner får användas på våra vägar, beräknas vara klart under 2021.

För övrigt har på grund av rådande samhällssituation ett antal frågor skjutits fram, med förhoppning om att aktiveras under 2021.

ASPERÖ VÄGFÖRENING

Tore Lindstedt                                                   Gunilla Öberg

Ordf                                                                  Sekr