INFO

Här nedan finns lite allmän information.

Felanmälan på vägbelysningen
Kontakta Trafikkontorets kundtjänst, Göteborgs Stad.
E-post:     150017@goteborg.se

Är det akut ring kundtjänst, telefon: 031-15 00 17,
eller Ingmar Johansson, telefon 031-368 25 00.
Telefontider: Helgfri mån-fre, kl. 07-18.