GENERELLA DISPENSER

Generella dispenser kan, efter prövning av Asperö Vägförening, ges till på platsen etablerade företag som för sin verksamhet är beroende av ett eget motorfordon för täta och regelbundna materialtransporter. Transportbehovet ska vara av den arten att det förutsätter kontinuerlig tillgång till ett eget fordon och som inte kan lösas genom t.ex. samutnyttjande, inhyrning eller på annat sätt.

Vid frågor/ansökan om generell dispens ska ni kontakta Rolf via mail dispens@asperovag.se eller på tel 0766-285555.