TILLFÄLLIGA DISPENSER

Tillfälliga dispenser kan ges vid mer sällan återkommande eller enstaka gods- eller persontransportbehov på Asperö. Dispensen gäller endast det/de datum som krävs för besöket.

Observera att beräknad handläggningstid är cirka 7 dagar.

Lathund för dispensansökan.

1. Beställ plats på bilfärjan tel 0705-69 64 80.
2. Skicka ett mail till dispens@asperovag.se eller ring 0766-285555 och lämna följande uppgifter:
– Datum när dispensen skall gälla.
– Typ av fordon som skall användas (lätt lastbil, skåpbil, personbil med släp etc).
– Vilken brygga ni kommer till.
– Adress på Asperö dit fordonet skall köra.
– Namn, adress och telefonnummer på den som söker dispensen och skall betala den.
3. Dispensavgiften är 500 kr/fordon, faktura skickas tillsammans med dispensen.
Plusgiro 52 75 79-7, bankgiro 784-7346
4. Observera att fordonets axeltryck får vara max 8 ton inklusive last. Inga boggiebilar är tillåtna.
5. Vid tveksamhet om lämplig väg ring 0766-285555 för råd.

Ansökan