FORDON

REGLER FÖR FORDON PÅ ASPERÖ

På Asperö råder förbud mot trafik med motorfordon, lastmopeder är undantagna.

För andra fordon, transporter och entreprenadmaskiner kan dispenser beviljas. se dispenser.

Vägarna är inte byggda för tunga och breda transporter.Lastbilar med boggie och fordon med axeltryck över 8 ton, inklusive last, är inte tillåtna på Asperö. Längd och bredd på fordon ska anpassas till vägnätet. Entreprenadmaskiners maxbredd är 2 meter och totalvikten får inte överstiga 8 ton (inklusive last)

Tillstånd innebär inte undantag från andra bestämmelser i gällande trafiklagstiftning/ förordning.

Asperö Vägförening har beviljat dispens för att köra de trehjuliga lastmopederna.

Uppställning på allmän plats, i terräng eller i anslutning till trafikbryggor är inte tillåten. Dispensen ger ingen rätt till parkering över natten vid ”Asperö Norra”. Fordon, maskindelar eller laster får inte blockera vägar eller diken utan skall hållas innanför tomtgräns/uppställningsyta.

I samband med dispens skall fordonet ställas upp på ”Östraplan” när det inte utnyttjas, om inte annan överenskommelse har skett.