FORDON

REGLER FÖR FORDON PÅ ASPERÖ

På Asperö råder förbud mot trafik med motorfordon, lastmopeder är undantagna.

För andra fordon och transporter kan dispenser beviljas. se dispenser.

Vägarna är inte byggda för tunga och breda transporter.Lastbilar med boggie och fordon med axeltryck över 8 ton, inklusive last, är inte tillåtna på Asperö. Längd och bredd på fordon ska anpassas till vägnätet. Tillstånd innebär inte undantag från andra bestämmelser i gällande trafiklagstiftning/ förordning.

Asperö Vägförening har beviljat dispens för att köra de trehjuliga lastmopederna.