HEM

     VÄLKOMMEN TILL ASPERÖ VÄGFÖRENINGS HEMSIDA!

Alla fastighets- och/eller tomtägare på Asperö är medlemmar i Vägföreningen.

Ordförande är Joakim Axelsson

Klicka in dig på den sida du är intresserad av på menyn upptill. Flera av sidorna har undermenyer.

ASPERÖ VÄGFÖRENING 
Asperö Vägförening är en samfällighetsförening som bildades 1958, och är väghållare för de flesta vägarna på Asperö.
Asperö Vägförening är en förening som har som uppgift att se till att våra vägar sköts och underhålls.

Asperö Vägförenings väghållningsansvar omfattar barmarksunderhåll, vinterväghållning, förbättringsarbeten och ombyggnad av vägar.
Det är också Vägföreningen som bestämmer vilka typer av fordon som får framföras på Asperö, och vilka krav som ställs på föraren utöver de som gäller i normal trafik.

De personer som är engagerade i samfälligheten arbetar ideellt och kommer från Asperö.

Nedan kan du se en liten video om vår sköna ö.
Det lugn som filmen visar,
är det lugn som vi i Asperö Vägförening önskar värna om på vår ö.